Улаангом хот
Минжин сортой хархираан бэлийг
Эмжин ярайсан шинэхэн хотоо
Нандин сэтгэлийн хайрыг булаасан
Миний хайртай Улаангом оо ...
“Улаангом”
Минжин сортой хархираан бэлийг
Эмжин ярайсан шинэхэн хотоо
Нандин сэтгэлийн хайрыг булаасан
Миний хайртай Улаангом оо
Ай Ай Ай
Миний хайртай Улаангом оо
Далан хэлийн жигүүртэн шувууд
Далавч мэдэн зугаацан цэнгэсэн
Тунгалаг Увсын цэнхэр мандалд
Тольдон харсан Улаангом оо
Ай Ай Ай
Тольдон харсан Улаангом оо
Он цагийн зузаан түүхтэй
Олон ястны өлгий нутгийн
Чин хүслийн шүтээн болсон
Чиндмэн уултай Улаангом оо
Ай Ай Ай
Чиндмэн уултай Улаангом оо
Буман жилд ч мөнх оргилох
Булгийн усны боргио шиг
Буянт олны эрчимт хөдөлмөр
Буцалж ундарсан Улаангом оо
Ай Ай Ай
Миний хайртай Улаангом оо

сургууль

Command item
 

Цогцолбор 1-р сургууль

 • Улаангом сумын VII багт байршилтай
 • 950 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөгийн байдлаар 2218 хүүхэд хичээллэж байна.
 • Дотуур байранд 100 хүүхэд байрлахаас 130 хүүхэд байрлаж байгаа.

Цогцолбор 2-р сургууль

  Цогцолбор 2-р сургуулийн ерөнхий

  танилцуулга

  Монгол Улсын Засгийн Дэлгэрэнгүй

цогцолбор 3-р сургууль

 • Улаангом сумын X багт байршилтай
 • 928 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөгийн байдлаар 1179 хүүхэд хичээллэж байна.
 • Одоогоор 97 багш ажилчидтайгаар сургалтын үйл ажиллагааг явуулж бай

Ахлах 4-р сургууль

 • Улаангом сумын IV багт байршилтай
 • 620 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөгийн байдлаар 926 хүүхэд хичээллэж, ашиглалтын хувь 140 хувьтай байна.
 • 76 багш ажилчидтайгаар сургалтын үйл а

Чандмань Эрдэм ахлах Сургууль

 • Улаангом сумын I багт байршилтай
 • 320 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд өнөөгийн байдлаар 398

Увс эрдэм ахлах сургууль

  Ерөнхий мэдээлэл

  2012-2013 оны õè÷ýýëèéí æèëä òóñ ахлах сургууль нь 1Дэлгэрэнгүй